คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 19950 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยบุคคล ห้องสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาตร์ อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม