คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างประจำโครงการ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างประจำโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ด้านทันตกรรมรากเทียม สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำโครงการฯ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2566 ณ ห้องธุรการ DT3305 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

/ ใบสมัคร