ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.6 หรือ เทียบเท่า)

สถานสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศชายอายุ 22 ถึง 35 ปี

ใช้วุฒิม. 6 หรือเทียบเท่า เงินเดือน 12,400 บาท

สมัครได้ที่สถานสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร หมดเขตรับสมัคร 21 มิถุนายน 2565