คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้) 3 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 3 อัตรา
เงินเดือน 12430 บาท
ใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2566

รายละเอียด พนักงานทั่วไป
ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf

งานล่าสุด:

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี
ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการวิจัยผลิตวัสดุฯ ทางการเเพทย์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างโครงการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร รับสมัคร วิศวกร (วศ.บ.ทุกสาขา)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างรายวัน 3 อัตรา
กองอาคารและสถานที่ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 3 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร แม่บ้าน 8 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (ใช้วุฒิ ม.6 / ปวช / ปวส.)
Please follow and like us: