คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นิติกร เงินเดือน 17,520 บาท

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง นิติกร
เงินเดือน 17520 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรับสมัครนิติกร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ

งานล่าสุด:

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้) 3 อัตรา
ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการวิจัยผลิตวัสดุฯ ทางการเเพทย์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างโครงการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร รับสมัคร วิศวกร (วศ.บ.ทุกสาขา)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างรายวัน 3 อัตรา
กองอาคารและสถานที่ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 3 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร แม่บ้าน 8 อัตรา
Please follow and like us: