คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นิติกร เงินเดือน 17,520 บาท

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง นิติกร
เงินเดือน 17520 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรับสมัครนิติกร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ