สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (ป.ตรีทุกสาขา)

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
ป.ตรีทุกสาขา
เงินเดือน 17520 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม