คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโภชนาการ

ด้วยคณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา
เงินเดือน 17520 บาท
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ทางโภชนศาสตร์คหกรรมศาสตร์(สาขาอาหารและโภชนาการ) สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือสาขาโภชนาการและโภชนบำบัด

ยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ใน วันและเวลาราชการ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939

ประกาศรับสมัคร 2-64 นักวิชาการโภชนาการ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย