โรงเรียนสาธิต ม.นเรศวร รับสมัคร ครู 4 สาขา 7 อัตรา (หมดเขต 25 มี.ค.63)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ตำแหน่ง ครู 7 อัตรา

  • คุณสมบัติ
  • มีวุฒิ ป.ตรี ตรงตามที่รับสมัคร
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู
  • มีใบสอบภาษาอังกฤษ CEPT A2 ขึ้นไป (ถ้ามี)
  • กรณีที่ยังไม่มี ต้องสอบให้ผ่านภายในระยะเวลาที่กำหนด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม 2563 ณ กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม