สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ (ป.ตรีทุกสาขา)

ผู้สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ที่อาคารแสงเทียน สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก