โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครูภาษาไทย (ส่งใบสมัครทางเมล์)

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 อัตรา

  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู
  • ใบผ่านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงการสมัคร
ใบสมัคร