คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ค่าตอบแทนวันละ 320 บาท

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อัตรา (ม.6 / ปวช ทุกสาขา)
ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร 2 อัตรา (ม.6 / ปวช ทุกสาขา)
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา (ปวส ทุกสาขา)

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 96 7939

ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป พนักงานห้องบัตร ช่างเทคนิค
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf

งานล่าสุด:

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้) 3 อัตรา
ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการวิจัยผลิตวัสดุฯ ทางการเเพทย์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างโครงการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร รับสมัคร วิศวกร (วศ.บ.ทุกสาขา)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างรายวัน 3 อัตรา
กองอาคารและสถานที่ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 3 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร แม่บ้าน 8 อัตรา
Please follow and like us: