คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง 60 อัตรา (หมดเขต 15 พฤษภาคม 2563)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สมัครงาน
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 49 อัตรา ค่าตอบแทน 17520 บาท
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา ค่าตอบแทน 12430 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf