คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง 60 อัตรา (หมดเขต 15 พฤษภาคม 2563)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สมัครงาน
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 49 อัตรา ค่าตอบแทน 17520 บาท
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา ค่าตอบแทน 12430 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf

งานล่าสุด:

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้) 3 อัตรา
ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการวิจัยผลิตวัสดุฯ ทางการเเพทย์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างโครงการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร รับสมัคร วิศวกร (วศ.บ.ทุกสาขา)
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างรายวัน 3 อัตรา
กองอาคารและสถานที่ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 3 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร แม่บ้าน 8 อัตรา
Please follow and like us: