คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (เงินรายได้) 3 ตำแหน่ง 23 อัตรา

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 17 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 17520 บาท / เดือน
  • ป.ตรี พยาบาล และ มีใบอนุญาต

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 2 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 13280 บาท / เดือน
  • ปวช / ปวท /ปวส
  • มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 12430 บาท / เดือน
  • ม.6
  • อบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือจากสถาบันอื่นๆอย่างน้อย 6 เดือน
  • หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 ปีขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 937939

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัคร พนักงานราชการ