โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานเข้าเล่ม (ม.6)

ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง พนักงานเข้าเล่ม 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 12430 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  • มีความรู้ทางด้านการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคคล สำนักงานโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเรียน 3

รายละเอียดเพิ่มเติม