คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หมดเขต 18 ตุลาคม 2562)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ 

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศ และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ค่าตอบแทน 17,520 บาท / เดือน
  • มีคะแนนสอบ CEPT A2 ขึ้นไป

รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 – 96 – 7939

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร