คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ คนสวน

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ   

  • ค่าตอบแทน วันล่ะ 315 บาท
  • ปวส พาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ

ตำแหน่่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน 

  • ค่าตอบแทน วันล่ะ 315 บาท
  • ใช้วุฒิ ม.3

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562 ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  

ประกาศขยายรับสมัครผุ้ปฏิบัติงานบริหาร-คนสวน
ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)