สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร นักวิชาการคลัง

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ สำนักงานคลัง จังหวัดสุโขทัย ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัคร