โรงเรียนเนินมะปราง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเนินมะปราง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหร่ง พนักงานผู้ช่วยขายสินค้า 1 อัตรา
เพศหญิง วุฒิ ม.6 – ปวช. หรือเทียบเท่า อายุ 25 – 35 ปี ค่าแรงวันละ 200 บาท ทำงน 10.00 – 15.30

หมดเขตรับสมัคร 16 ธันวาคม 2565