โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความรู้ในงานทรัพยากรบุคคล และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเก็บความลับได้ดี และมีจรรยาบรรณในอาชีพการเป็น HR
 • สามารถทำงานใต้ความกดดันได้ดี มีไหวพริบปฎิภานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การรับสมัครสอบ :
สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -11.00 น. และ เวลา 13.00 น. -16.00 น. ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือทาง recruitment@phitsanulok-hospital.com (Resume) หรือโทรสอบถาม 055-909888 ต่อ 1292, 1267 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป