โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ประกาศ เพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล
เปิดรับสมัครบุคคลากร ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR)
เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
ผู้ช่วยพยาบาล
– แผนก (OPD)
– แผนกห้องคลอด (LR)
– แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)

สมัครได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -11.00 น.
และ เวลา 13.00 น. -16.00 น. (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครผ่านทาง recruitment@phitsanulok-hospital.com
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.
โทร 055-909888 ต่อ 1292, 1267