โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องยา

ประกาศรับสมัครงาน

❇️ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่ห้องยา​​ (Full-time)

⭕️ #คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้.
​- เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
​- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
​- มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร(ผู้ช่วยห้องยา) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- มีความรู้ด้านยา และเวชภัณฑ์เบื้องต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
​- ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
​- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- สามารถทำงานเป็นกะได้
​- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
​- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
​- มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
​- มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
​- มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี

⭕️ #การรับสมัครสอบ :
​สมัครได้ที่แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์
ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️โทร 055-909888 ต่อ 1292,1293
🔴ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

⭕️ #กำหนดการสอบ :
วัน/เวลา
**แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ **

วิธีการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

สถานที่
ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

⭕️ #หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :
​1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​​​​​​​​จำนวน 1 ชุด
​2. สำเนาทะเบียนบ้าน​​​​​​​​​จำนวน 1 ชุด
​3. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาบัตร​​จำนวน 1 ชุด
​4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว​​​จำนวน 2 รูป
​5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)​​​​จำนวน 1 ชุด
​6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)​​​​​​​​จำนวน 1 ชุด
​7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)​​​​​​จำนวน 1 ชุด
เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

error: Content is protected !!