โรงพยาบาลพิษณุเวช รับสมัครงาน 34 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานจาก โรงพยาบาลพิษณุเวช

กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3oLI8us

หรือต้องการสมัครงาน ติดต่อ
โทร. 055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811
E-mail : psvgroup_recruit@princhealth.com

โรงพยาบาลพิษณุเวช อาคาร 7 ชั้น 6
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.