วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

ด้วยบริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบส่วน
และการให้บริการการประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก หรือการทดสอบความชำนาญ การตรวจวิเคราะห์
ณ จุดดูแลผู้ป่วย ได้แก่ การตรวจวัดน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพา การตรวจวัดค่าเม็ด
เลือดแดงอัดแน่นด้วยการปั่นเหวี่ยง และการตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซีด้วยบริษัท วีเมด แล็บ เซ็น
เตอร์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
วุฒิ ปวส.
เงินเดือน 9000 – 12000 บาท

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการบัญชี
เงินเดือน 9000 – 12000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่
E-mail: wemedlab@gmail.com โทร.081-9738008 ติดต่อคุณเพ็ญนภา
(2) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้– 15 เมษายน 2566