บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนาม

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปรึกษาภาคสนาม (จ.พิษณุโลก)
เงินเดือน 17,000+ ค่าโทรศัพท์ 500 +ค่าเดินทาง 5,000บาท (กรณีผ่านทดลองงาน)สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพิษณุโลก
ดูแลอเมซอลสาขาอ.บางระกำ อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.วัดโบสถ์=1อัตรา
อ.ชาติตระการ อ.นครไทย อ.เนินมะปราง อ.เมือง อ.วังทอง=1อัตรา

รายละเอียดงาน

1. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดย FC 1 จุดบริการมีความรับผิดชอบดูแลร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 สาขา มีความถี่ในการเข้าปฏิบัติงานในร้านแต่ละสาขาความถี่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ / ครั้ง และใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนไม่น้อยกว่า 2-3 ชม. ต่อสาขา
2. วางแผน ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและผลักดันยอดขาย มาตรฐาน และการบริการ อาทิ ทำเลที่ตั้ง กรอบอัตราพนักงาน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) การสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ยอดขาย งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ผลการดำเนินการที่ผ่านมา คะแนนออดิท คะแนนความพึงพอใจผู้บริโภค ข้อร้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็น
3. จัดทำแผน นัดหมายเข้าพบ เก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ข้อแนะนำ ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจสอบ / กำกับการดำเนินการของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามนโยบายส่งเสริมการขาย การร่วมโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า รูปแบบการบริการ
5. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้บุคคลหรือหน่วยงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่กำกับดูแลทราบ รับหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
6. จัดทำรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ
7. จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของร้านคาเฟ่ อเมซอนตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
8. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานหน้าร้าน (On the Job Training) ให้แก่ร้านคาเฟ่ อเมซอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ทำงานจันทร์ ถึง เสาร์
 4. สามารถเดินทางทำงานเองได้
 5. เวลาทำงาน 08.00-17.00 น.
 6. มีservice mind ที่ดี
 7. มีคอมหรือโน็ตบุคส่วนตัว
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 9. มีประสบการณ์ด้านนำเสนอหรือเป็นวิทยากรพิจารณาพิเศษ
 10. ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
 11. มีรถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน
 12. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 13. สัญญาจ้างประจำ
 14. มีประสบการณ์บาริสต้าพิจารณาพิเศษ

วิธีการสมัคร
เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่บริษัท ส่ง Resume แนะนำตัวเข้ามาที่อีเมลด้านล่าง สมัครทาง JobThai.com คลิ๊ก

ติดต่อ
บุษยรัตน์ ศิริเอนก
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
โทรศัพท์ : 062-915-9291 (ติดต่อวันทำการปกติเวลา 08.00-17.00 น.)
อีเมล : pttbsa_493@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-239-7326

เว็บไซต์ : https://jobs.pttbsa.com, https://bsa.mygemsbond.com/

 LINE ID: golf_123