Go USA Education รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

Go USA Education รับสมัครพนักงานประจำ

Sales Account Manager – เจ้าหน้าที่ขายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

สถาบันแนะแนวการศึกษาระหว่างประเทศ Go USA Education Student Exchange Program เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อคนรุ่นไหม่ มีวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดยุ่น (เหมือนอยู่ในต่างประเทศ) เรามีความเชื่อว่า คนไทยทุกคนสามารถไปเติบโตและเรียนรู้ในต่างประเทศได้ เรากำลังมองหาคนรุ่นไหม่ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเป็นเลิศ และมีไวพริบในการแก้ปัญหามาร่วมทีมกับเราในตำแหน่ง “Sales Account Manager – เจ้าหน้าที่ขายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน”

หากท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกับเรา โปรดส่ง CV/Resume และรายละเอียดติดต่อ (เบอร์โทรและชื่อFacebook) ของท่าน มาที่ pongsak@imperialschool.ac.th โทร 097-424-7896 ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัดทดสอบสัมภาษณ์ต่อไป

คุณสมบัติพื้นฐาน
 เพศ : หญิง อายุ 22 – 35
 การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 มีประสบการณ์สายงานขาย ทัศนคติดี สามารถพูดโน้มน้าวลูกค้าจนกระทั่งปิดการขายได้
 มีความอดทนและความพยายามสูง ไม่ย่อท้อต่อคำปฏิเสธจากลูกค้าหรือครูอาจารย์
 เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีความยืดหยุ่น
 กล้าแสดงออก สามารถนำเสนองานได้ด้วยความมั่นใจ
 หากขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สามารถใช้โปรแกรมสร้างแก้ไขรูปภาพ/วีดีโอเพื่อการตลาดได้ (เช่น Adobe Photoshop/Canva/Adobe Premier)
 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint) และนำเสนอได้

รายละเอียดงาน
 ขายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทั่วประเทศ
 ออกแบบผลิตสื่อ IT Graphic ผ่าน Social Media เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
 บรรยายให้รายละเอียดข้อมูลโครงการ จัดสอบ ออกบูธประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 เดินทางไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประสานงานติดต่อครูและอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานธุรการทั่วไป งานลงทะเบียนรับสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้สมัคร
 สามารถตอบคำถามลูกค้าผ่านไลน์และโทรศัพท์นอกเวลางานได้
 สถานทืทำงาน : GO USA Education Office ณ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

สวัสดิการ :
 ฐานเงินเดือน 10-12K (ไม่รวมค่าคอม 10K-20K ต่อเดือน)
 มีประสบการณ์สายงานขาย ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เงินโบนัส ตามผลงาน ตรวจสุขภาพประจำปี จัดเลี้ยง

Executive assistant to CEO/ผู้ช่วยผู้บริหาร”

Go USA Education รับสมัครพนักงานประจำ

สถาบันแนะแนวการศึกษาระหว่างประเทศ Go USA Education Student Exchange Program เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อคนรุ่นไหม่ มีวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดยุ่น (เหมือนอยู่ในต่างประเทศ) เรามีความเชื่อว่า คนไทยทุกคนสามารถไปเติบโตและเรียนรู้ในต่างประเทศได้ เรากำลังมองหาคนรุ่นไหม่ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเป็นเลิศ และมีไวพริบในการแก้ปัญหามาร่วมทีมกับเราในตำแหน่ง ” Executive assistant to CEO/ผู้ช่วยผู้บริหาร”

หากท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกับเรา โปรดส่ง CV/Resume และรายละเอียดติดต่อ (เบอร์โทรและชื่อFacebook) ของท่าน มาที่ pongsak@imperialschool.ac.th โทร 097-424-7896 ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัดทดสอบสัมภาษณ์ต่อไป

คุณสมบัติพื้นฐาน
 เพศ : หญิง อายุ 22 – 35
 การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 สามารถร่างหนังสือได้
 มีความขยัน มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำตนเอง
 บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 หากขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint) และนำเสนอได้

รายละเอียดงาน
 ติดตามตัวชี้วัดองค์กรรายเดือน นำเสนอผู้บริหาร
 การจัดประชุม นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานเรื่องสถานที่ ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล การเบิกค่าใช้จ่าย สนับสนุนรายงานต่างๆ ของบริษัท และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 การโต้ตอบจดหมายกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก จดบันทึกภายใน จัดทำทะเบียนจดหมายเข้าออก บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ
 ให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่อ CEO ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในบริษัท และภายนอก
 ดูแล ประสานงาน และจัดตารางของ CEO ให้เรียบร้อย
 งานเอกสาร รับโทรศัพท์ จัดแฟ้ม พิมพ์งาน ค้นเอกสาร รับส่งเอกสาร
 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก CEO เป็นกรณีๆ
 สถานทืทำงาน : GO USA Education Office ณ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

สวัสดิการ :
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เงินโบนัส ตรวจสุขภาพประจำปี จัดเลี้ยง