ไทยเบฟ รับสมัคร หัวหน้าทีมพีซี (PC Supervisor) ภาคเหนือ 2 อัตรา (พิษณุโลก)

ไทยเบฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เคยผ่านงานการควบคุมพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้าในบริษัทฯสินค้าอุปโภคและบริโภค
  • มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีทักษะในการวางแผนอย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

ภาคเหนือ รับผิดชอบ จังหวัด พิษณุโลก,พิจิตร,แพร่,น่าน,อุตรดิตถ์,กำแพงเพชร,สุโขทัย,ตาก

ติดต่อคุณมลฤดีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)อาคารเล้าเป้งง้วน ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ : 098-279-3303, 02-785-7878 ต่อ 6004งาน)เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com

 Line ID: 0982793303

ที่มา https://www.jobthai.com/th/job/1004816