ไทยเบฟ สมัครงาน ตำแหน่งที่พิษณุโลก 3 ตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งงาน ไทยเบฟเวอร์เรจ รับสมัครงาน จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าทีมพีซี (PC Supervisor) ภาคเหนือ 2 อัตรา

 • ปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เคยผ่านงานการควบคุมพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้าในบริษัทฯสินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการวางแผนอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ภาคเหนือ รับผิดชอบ จังหวัด > พิษณุโลก,พิจิตร,แพร่,น่าน,อุตรดิตถ์,กำแพงเพชร,สุโขทัย,ตาก
 • รายละเอียดงานเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-หลายพื้นที่ หลายอัตรา

 • ปริญญาตรี โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
 • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรม Event ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
 • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Event ของสินค้าเครื่องดื่ม และสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
 • มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือก Organizer และดูแล PG Outsource งาน Event
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี (บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาญจนบุรี ชุมพร พิษณุโลก) A

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายบัญชี ในธุรกิจ FMCG อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • มีความสามารถในการสอนงานต่อได้
 • มีความรอบคอบการตรวจเช็คและวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณทัศนีย์ พรหมโยธินบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110โทรศัพท์ : 02-785-5555 ต่อ 5170
อีเมล : thaibev_699@trustmail.jobthai.com 
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com

ที่มา https://www.jobthai.com/