สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) รับสมัคร พนักงานราชการ

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา  ตั้งแต่วันที่  16 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง พนักงานโยธา 2 อัตรา ประจำแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 และ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

  • ค่าตอบแทน ตามวุฒิการศึกษา แต่ไม่เกิน ปวส.
  • ใช้วุฒิ ปวช/ ปวท / ปวส. ทางด้านช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานสารบรรณส่วนบริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม