โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัคร พนักงานขับรถ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ห้องฝ่ายบุคคล อาคารพระร่วง (อาคาร ๒) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

Please follow and like us: