อบจ.สุโขทัย รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 4 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 4 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 4 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร : 0-5501-9611 ต่อ 118

Please follow and like us: