สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร นักพัฒนาสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง