สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
เงินเดือน 13800 บาท
ใช้วุฒิ ปวส.ทางด้านโยธา หรือ สาขาวิชาสำรวจ
หรือ ปวส.ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านสำรวจ หรือ รังวัด 2 ปี ขึ้นไป

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องธุรการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด