สหกรณ์นิคมนครเดิฐ สุโขทัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด

สหกรณ์นิคมนครเดิฐ สุโขทัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด
ใช้วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขา
เงินเดือน 10,830 บาท
มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท
หมดเขตรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2566

Please follow and like us: