สสอ.ศรีสำโรง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง สุโขทัย รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง สุโขทัย รายละเอียดเพิ่มเติม