สำนักงาน ป.ป.ส. (ส่วนกลาง) เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 27 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  จำนวน  16 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)

2. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
–  ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม