กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา  

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีจำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัคร
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์  https://cad.thaijobjob.com/