กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 169 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ / ทุกตำแหน่ง ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

ตำแหน่งตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 90 อัตรา
เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
เงินเดือน  12,650 – 13,920 บาท
ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  12,650 – 13,920 บาท
ได้รับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวก้นใน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน  12,650 – 13,920 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สขาวิชาเทคนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ