เขตบริหารอ้อยและน้ำตาล 1 – 8 รับสมัครงาน รวม 1,328 อัตรา 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จำนวน 1,328 อัตรา 

1 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 จำนวน 66 อัตรา (อุตรดิตถ์ / สุโขทัย / พิษณุโลก)
รับสมัคร 2 – 16 ตุลาคม 2566

2 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 จำนวน 182 อัตรา (กำแพงเพชร / นครสวรรค์ / อุทัยธานี)
รับสมัคร 2 – 6 ตุลาคม 2566

3 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จำนวน 126 อัตรา (สิงห์บุรึ / สระบุรี / เพชรบูรณ์ / ลพบุรี)
รับสมัคร 2 – 10 ตุลาคม 2566

4 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 จำนวน 192 อัตรา (ชัยภูมิ / ขอนแก่น / กาฬสินธ์ุ /มหาสารคาม / )
รับสมัคร 2 – 10 ตุลาคม 2566

5 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 จำนวน 198 อัตรา (อุดรธานี / มุกดาหาร / สกลนคร / หนองบัวลำพู / เลย )
รับสมัคร 2 – 12 ตุลาคม 2566

6 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 จำนวน 166 อัตรา (สุรินทร์ / นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / อำนาจเจริญ / )
รับสมัคร 2 – 12 ตุลาคม 2566

7 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จำนวน 322 อัตรา (กาญจนบุรี / สุพรรณบุรี / ประจวบคีรีขันธ์)
รับสมัคร 2 – 6 ตุลาคม 2566

8 เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 จำนวน 76 อัตรา (ชลบุรี / สระแก้ว)
รับสมัคร 2 – 10 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติ
อายุ 18 – 60 ปี ใช้วุฒิ ม.6
ค่าจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย 17,000 บาท

การรับสมัคร
ขอยื่นสมัครได้ตามโรงงานที่ระบุไว้ใน รายละเอียด