สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

ตำแหน่ง
เภสัชกร 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา

ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครตั้งแต่ 19 – 26 ตุลาคม 2566

ใบสมัคร และ รายละเอียด