สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล

ตำแหน่ง นักวิชการพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 บาท
ใช้วุฒิ ปวส.

ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
ใช้วุฒิ ปวช.ทุกสาขา

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
ใช้วุฒิ ปวช. ปวท ปวส. ทางพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ใช้วุฒิ ม.3 – ม.6

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ใช้วุฒิ ม.3 – ม.6

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ไม่จำกัดวุฒิ

ตำแหน้่ง พนักงานเปล 2 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ไม่จำกัดวุฒิ

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ม.3 ม.6 ปวช.ทุกสาขา

พนักงานบริการ 3 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ม.3 – ม.6

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
เงินเดือน 8690 บาท
ม.3 – ม.6

รับสมัครตั้งแต่ 18 – 24 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม