สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาทางไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ ทางโยธา ก่อสร้าง

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ขอและยืนใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 – 16 มกราคม 2566 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

 รายละเอียดเพิ่มเติม