สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 25 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ ระดับปริญญาตรี

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ ระดับปริญญาตรี

3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ ระดับปริญญาตรี

4. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 2  อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามที่กฎหมายกำหนด
สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ ระดับปริญญาตรี

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ ระดับ ปวส.

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ