สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 474 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 29 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 51 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา (ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา)
ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 55 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม