กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 140 อัตรา

กรมการปกครอง เรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ ระดับ ป.ตรี

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 90 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ ระดับ ปวส.

สมัครที่เว็บไซต์ https://job.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดนักวิชาการเงิน
รายละเอียดเจ้าหน้าที่ปกครอง