สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 13 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) 13 อัตรา

ทำงานที่ กรุงเทพ 6 อัตรา / นนทบุรี 1 อัตรา / ระยอง 6 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ

สมัครได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม