กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร พนักงานราชการ 11 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
ม. 3 หรือ ม.6

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ปวช.พาณิชยกรรม

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ปวช. ทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
ม. 3) หรือ ม.6

สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม