สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) รับสมัครงาน 848 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 848 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9000 บาท
สัญชาติไทย อายุ 18 -60 ปี
ไม่จำกัดวุฒิ
เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าตามที่กำหนด

สมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุกอำเภอ และหน่วยป้องกันรักษาป่า ในท้องที่จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม