กรมขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานกองทุน 83 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมขนส่งทงบก รับสมัคร พนักงานกองทุน เงินเดือน 13800 – 18000 บาท

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการกองทุน (ส่วนภูมิภาค) 80 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

รับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 ที่เวปไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: