เทศบาลตำบลบางระกำ รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

ด้วยเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท
  • ค่าตอบแทน 11400 บาท / เดือน
  • ปวช / ปวท /ปวส สาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ เทคนิคเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 50 บาท
  • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน
  • เพศชาย
  • มีความรู้และเหมาะสมกับหน้าที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 50 บาท
  • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน
  • ไม่จำกัดเพศ และ จำกัดวุฒิ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม