สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ด้วยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผ่านภาค ก. ของ กพ. ป.โท

เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผ่านภาค ก. ของ กพ. ป.ตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ https://pdmo.thaijobjob.com/ พร้อมค่าสมัครสอบ 330 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม